Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Samtal med parterna om framtidens kompetensförsörjning

För att klara den framtida kompetensförsörjningen på svensk arbetsmarknad har statsminister Stefan Löfven i dag bjudit in arbetsmarknadens centrala parter till ett första samtal om hur politiken på området kan utvecklas. Kompetensförsörjningen är central inom flera politikområden och vid mötet deltar statsråden Ylva Johansson, Anna Ekström, Helene Hellmark Knutsson, Peter Eriksson, Gabriel Wikström samt Eva Lindström, statssekreterare hos Mikael Damberg. Samtalen aviserades av statsministern i 2016 års regeringsförklaring.

Den svenska konjunkturen är stark, arbetslösheten sjunker och sysselsättningen fortsätter att öka. Samtidigt är behovet av arbetskraft skriande – i dag väntar över 100 000 lediga jobb på att bli tillsatta. I detta läge är det viktigt att politiken bidrar till att underlätta för arbetsgivare att få tag på personer med rätt kompetens och därmed till att de lediga jobben kan tillsättas snabbare.

Regeringen satsar därför kraftigt på kompetenshöjande insatser inom flera politikområden. Det handlar dels om satsningar inom utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken, men också de processer som pågår inom ramen för nyindustrialiseringsstrategin, arbetskraftsförsörjningen till byggbranschen, samtalen om kompetensförsörjning i sjukvården och lärarförsörjningen. Vid torsdagens möte ges parterna möjlighet att kommentera de gjorda satsningar och föreslå hur politiken kan utvecklas och/eller kompletteras för att klara de framtida utmaningarna och underlätta kompetensförsörjningen.

Kontakta respektive statsråds pressekreterare för eventuella kommentarer.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Tf presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Kompetens för Sverige

Företag och organisationer har svårt att hitta arbetskraft med rätt utbildning och erfarenhet. Det gäller både arbeten som kräver längre högskoleutbildning och de som kräver kortare yrkesutbildning. Regeringen har gjort stora satsningar inom arbetsmarknads- och utbildningspolitiken för att klara de framtida utmaningarna vad gäller matchning och kompetensförsörjning. Ta del av regeringens samlade insatser på området.