Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

SISU med bland studieförbunden inom Svenska från dag ett

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en förordningsändring som innebär att statsbidrag från 2017 också kommer att kunna fördelas av studieförbundet SISU Idrottsutbildarna för verksamhet inom ramen för satsningen Svenska från dag ett. Bidraget kan i dag fördelas till de tio studieförbund som får statsbidrag inom folkbildningsanslaget från Folkbildningsrådet, liksom till folkhögskolor.

Svenska från dag ett är en särskild folkbildningsinsats som syftar till att stärka kunskaper i svenska språket och om samhället, men också till att främja deltagande i arbets- och samhällslivet för asylsökande och för personer som har fått uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende. Studieförbund och folkhögskolor kan söka medel för att bedriva verksamhet för att asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd, men fortfarande bor kvar på anläggningsboende, ska få möjlighet att läsa svenska och stärka sina kunskaper om det svenska samhället. Satsningen hittills har fungerat bra och regeringen anser att fler bör få ta del av den så fort som möjligt.

- Språket är nyckeln för att nyanlända så tidigt som möjligt ska etablera sig i samhället, komma i jobb och bidra till att utveckla Sverige. Idrottsrörelsen engagerar många nyanlända och det är glädjande att nu också kunna ge stöd till SISU Idrottsutbildarna för verksamhet inom Svenska från dag ett, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Regeringen satsar 135 miljoner kronor i budgetpropositionen för 2017 på att bygga ut Svenska från dag ett, och avsikten är att en mindre del av detta belopp ska få fördelas av SISU Idrottsutbildarna.

Presskontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00