Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Sju nya ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Publicerad

Regeringen har i dag utsett sju nya ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Förordnandena gäller från och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2019.

– Den nya filmpolitiken ger Svenska Filminstitutet en större och viktigare roll. Därför är det av yttersta vikt att få en styrelse på plats som har breda erfarenheter och unik samlad kompetens. De personer som nu har tackat ja till uppdraget ger Filminstitutet goda möjligheter att stärka den svenska filmens framtid, säger Alice Bah Kuhnke, kultur och demokratiminister.

De nya ledamöterna är:

Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig ledare Unga Klara

Carina Brorman, konsult

Roland Esaiasson, fd generaldirektör Myndigheten för tillgängliga medier

Johanna Koljonen, journalist

Per Schlingmann, rådgivare och författare

Charlotte Sundåker, affärsutvecklare

Malin Wahlberg, docent filmvetenskap, Stockholms universitet

Utöver dessa ingår sedan tidigare Claes Ånstrand, som är styrelsens ordförande, och Lars Strannegård.

Information Stiftelsen Svenska Filminstitutet

Enligt stiftelseförordnande för Svenska Filminstitutet är det styrelsen som leder Filminstitutet och är ansvarig för verksamheten. Styrelsen består av högst nio ledamöter som utses av regeringen för en tid av högst tre år och som mest två mandatperioder. Regeringen utser ordföranden.

 

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00