Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Socialstyrelsens generaldirektör vald till ordförande för OECD:s hälsokommitté

Publicerad

Under tisdagen valdes Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell enhälligt till ordförande för OECD:s Health Committee. Wigzell blir därmed den andra svenska ordföranden bland OECD:s kommittéer.

- OECD:s hälsokommitté är en viktig aktör på den globala arenan. Med Olivia Wigzell som ordförande får Sverige ytterligare möjligheter att bidra till det internationella hälsoarbetet, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

OECD:s hälsokommitté arbetar bland annat med frågor som rör antibiotikaresistens, psykisk hälsa, jämlik vård samt frågor kring patientcentrerad vård och folkhälsa. Just nu arbetar kommittén med att ta fram ett förslag på hur hälso- och sjukvården kan utvärderas genom att tillfråga patienterna om deras uppfattning om resultat och bemötande.

- Olivia Wigzell har en gedigen och bred erfarenhet av arbetet med svensk hälso- och sjukvård bland annat från Socialstyrelsen och Socialdepartementet. Hon kommer kunna bidra med många viktiga perspektiv till kommitténs arbete, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Presskontakt

Gösta Brunnander
Tf presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.