Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Sveriges alla förskolor får ny handledning om våld i hemmet

Publicerad

I dag, onsdagen den 30 november, presenterade regeringen tillsammans med Brottsoffermyndigheten en handledning för förskolepersonal om hur man kan samtala med små barn om brott, känslor och rättigheter. Presentationen hölls på förskolan Snäckbacken i Sollentuna tillsammans med en grupp förskolebarn och deras pedagoger.

  • Morgan Johansson tillsammans med barn på Snäckbackens förskola.

    Foto: Regeringskansliet

  • Stina Wirsén har gjort illustrationerna.

    Illustration: Stina Wirsén

  • Foto: Regeringskansliet

  • Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster.

    Foto: Regeringskansliet

Handledningen heter "Liten och trygg" och är framtagen av Brottsoffermyndigheten på uppdrag av regeringen. Syftet är att förse förskolepersonal med kunskap om brott mot barn och ge dem stöd i att föra viktiga samtal om känslor och rättigheter med barn.

− För många barn som inte har det bra är vuxna på förskolan de enda som kan uppmärksamma och slå larm. Målet med handledningen som nu skickas ut till alla förskolor i landet är att fler utsatta barn ska få hjälp. Det handlar om att rusta barn för att kunna och våga berätta om de har blivit utsatta för våld, säger justitie och migrationsminister Morgan Johansson.

Det finns ett stort mörkertal när det gäller brott mot barn. Personal i förskolan har, liksom andra yrkesgrupper som möter barn, en skyldighet att anmäla till socialnämnden om de misstänker att barn far illa.

− Små barn förstår oftast inte att de blivit utsatta för brott och de allra minsta har inte heller ord för att berätta vad de varit med om. Vi vill att förskolepersonalen ska våga tänka in våld som en möjlig förklaring till när ett barn signalerar att det inte har det bra. Därför är det så viktigt att personalen får kunskap i frågorna, förklarar generaldirektör för Brottsoffermyndigheten Annika Öster.

Om handledningen

På handledningens webbplats www.jagvillveta.se/forskola finns filmade intervjuer med experter, spelfilmer och övningar som ger arbetsgruppen möjlighet att diskutera barns utsatthet och det ansvar som förskolan har. Förskolepersonalen får bland annat lära sig mer olika brott som kan drabba små barn, till exempel misshandel och sexuella övergrepp.

På handledningens webbplats finns också pedagogiska övningar om känslor och rättigheter som personalen kan göra tillsammans med barnen. Övningarna utgår från förskolans läroplan och barnkonventionen.

Under december månad kommer handledningen att börja spridas till landets förskolor via e-post. Förskolorna kommer då också att få ett postutskick med elva olika känslokort och en affisch, som är utformade av illustratören Stina Wirsén.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Ulf Hjerppe
Chef för kunskapscentrum, Brottsoffermyndigheten
Mobil 070-619 57 54