Helen Hellmark Knutsson har entledigats, Minister för högre utbildning och forskning

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Universitet och högskolors bedömning av reell kompetens ska stärkas

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Universitets- och högskolerådet (UHR) ett uppdrag med syfte att skapa en långsiktigt hållbar struktur för universitets och högskolors bedömning av reell kompetens.

Universitet och högskolor har i uppgift att bedöma reell kompetens för behörighet vid ansökan eller för tillgodoräknande. I dag är det oklart i vilken omfattning bedömning av reell kompetens utförs vid universitet och högskolor, men det finns indikationer på att det sker i liten omfattning.

Det har framkommit att universitet och högskolor ser bedömningen av reell kompetens som svår och tids- och resurskrävande. Regeringen har därför avsatt 30 miljoner kronor fram till och med år 2018 för att utveckla processer och strukturer för bedömning av reell kompetens.

– För mig och regeringen är det högt prioriterat att alla som har behov av att få sin reella kompetens bedömd ges sådana möjligheter. Svenska universitet och högskolor behöver en förstärkning av arbetet med att bedöma reell kompetens. Därför får Universitets- och högskolerådet (UHR) nu i uppdrag att stödja dem i att skapa en bättre och långsiktigt hållbar struktur för detta, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Regeringen ger nu UHR i uppdrag att samordna en pilotverksamhet med syfte att etablera en varaktig struktur för stöd till universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens samt deras samarbete i fråga om bedömningen. Pilotverksamheten kan till exempel omfatta stöd i arbetet med att nå potentiella sökande med information samt ge stöd till universitet och högskolor om hur de bättre kan arbeta med frågan. Universitet och högskolor ska inbjudas att delta i pilotverksamheten.

– Att bedöma reell kompetens är viktigt för individen men även för hela samhällsbygget. Den som har skaffat sig kompetens inom ett område, till exempel genom ett långt arbetsliv, ska kunna få den kompetensen bedömd på ett bra sätt vid högskolan, säger Helene Hellmark Knutsson.

Pilotverksamheten ska påbörjas under 2016 och bedrivas till och med 2018. Därefter ska den struktur som pilotverksamheten resulterar i kunna användas av universitet och högskolor till stöd för verksamheten med bedömning av reell kompetens. Under den tid som pilotverksamheten pågår ska UHR årligen redovisa verksamheten i sin årsredovisning.

Kontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00