Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen

Publicerad

Regeringen har idag lämnat ett förslag till Lagrådet om att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag på individnivå, dvs. per betalningsmottagare, ska lämnas löpande till Skatteverket. Syftet med förslaget är att minska skattefusk och skatteundandragande.

Uppgifterna ska normalt lämnas månadsvis i en arbetsgivardeklaration i stället för som sker idag, årligen i en kontrolluppgift. En arbetsgivardeklaration ska också innehålla vissa andra uppgifter som i dag lämnas i bl.a. kontrolluppgiften om intäkt i inkomstslaget tjänst. Det nya systemet ska införas stegvis och uppgiftsskyldiga som ska föra en personalliggare och som vid ikraftträdandet har fler än 15 anställda omfattas av systemet från och med den 1 juli 2018. Övriga uppgiftsskyldiga omfattas av systemet från och med den 1 januari 2019.

Dessutom föreslås att Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska få medges direktåtkomst till uppgifterna per betalningsmottagare. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Presskontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Annica Axén Linderl
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 40 85
e-post till Annica Axén Linderl, via registrator