Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Utredare ska se över hur barnrättsperspektivet kan stärkas för barn i skyddat boende

Publicerad

Regeringen har utsett Fredrik Lundh Sammeli till särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende. Nyheten presenterades vid en pressträff på fredagen i samband med att jämställdhets- och barnminister Åsa Regnér och inrikesminister Anders Ygeman haft möte med polisen, rättsväsendet, brottsofferjouren och kvinnoorganisationer om regeringens strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor.

− Skyddet för utsatta barn behöver stärkas. Det gäller framför allt barn som har utsatts för eller bevittnat våld. Många barn vistas långa tider på skyddat boende, men deras rättsliga ställning är oklar. Regeringens strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor innehåller förebyggande insatser som innebär en ökad trygghet även för barnen, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. 

Förtydliga samhällets och aktörers ansvar

Den särskilda utredaren Fredrik Lundh Sammeli är riksdagsledamot för Socialdemokraterna, partidistriktsordförande i Norrbotten, ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och samordnar riksdagens tvärpolitiska Barnnätverk. Han har även varit förbundsordförande för Unga Örnar, arbetarrörelsens barn- och ungdomsorganisation.

Utredaren ska lägga fram förslag på åtgärder som ska stärka barnperspektivet för barn som vistas i skyddat boende samt förtydliga samhällets och enskilda aktörers ansvar för dessa barn under tiden de är på ett sådant boende. Utredaren ska också föreslå en juridisk definition för skyddade boenden som tar emot barn och hur en tillståndsplikt för dessa boenden kan utformas. I uppdraget ingår också att särskilt analysera konsekvenserna av en tillståndsplikt för verksamheterna vid skyddade boenden som drivs av kvinnojourer och andra aktörer från civilsamhället.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2017.

Möte om strategin mot mäns våld mot kvinnor

Fredag den 25 november är det Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. Då bjöd jämställdhetsminister Åsa Regnér och inrikesminister Anders Ygeman in till ett möte med polisen, rättsväsendet, brottsofferjouren och kvinnoorganisationer om regeringens tioåriga strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor.

Regeringens ambition är att verka för en omorientering, från ett reaktivt till ett proaktivt förhållningssätt, och att främja utvecklingen av effektiva åtgärder för att förhindra både att våld utövas och att våld upprepas.

Presskontakt

Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han energi- och digitaliseringsminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han inrikesminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.