Ardalan Shekarabi har bytt ansvarsområde, civilminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Välfärdsutredningens delbetänkande går ut på remiss

Publicerad

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78) har skickats ut på remiss. Betänkandet innehåller förslag om en reglering av tillåtet rörelseresultat i syfte att säkerställa att offentliga medel används till den verksamhet de är avsedda för. Därutöver lämnas bland annat förslag om en utvecklad ägar- och ledningsprövning, ett mer flexibelt regelverk för upphandling av sociala tjänster och förslag som syftar till att underlätta för den idéburna sektorn att verka som aktörer inom välfärdsområdet.

Remitteringen går ut till 142 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 24 februari 2017.

Utredningen kommer i sitt slutbetänkande, som ska lämnas senast i maj 2017, återkomma till de frågor i direktiven som inte behandlas i detta betänkande. Det handlar bl.a. om att analysera hur olika kvalitetsmått kan användas på ett strategiskt sätt vid exempelvis upphandling och uppföljning av välfärdstjänster och frågor som handlar om vilken statistik och annan information som behöver finnas på olika välfärdsområden.

Presskontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00