Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ytterligare miljoner till landstingen för att korta väntetiderna i cancervården

Publicerad

Idag beslutade regeringen att betala ut 203 miljoner kronor till landstingen som ett stöd i att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik. Utbetalningen görs inom ramen för regeringens cancersatsning som är ett samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Medlen betalas ut till de landsting och regioner som har infört nya standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet och som uppfyllt villkoren i regeringens överenskommelse med SKL. Totalt
omfattar cancersatsningen 500 miljoner
kronor per år, varav merparten regleras genom överenskommelsen med SKL.

I april i år betalades ytterligare 203 miljoner kronor ut till de landsting som lämnat in handlingsplaner för arbetet med nya standardiserade vårdförlopp. Cancersatsningen pågår 2015-2018.

– Målet är att alla ska få en jämlik cancervård, oavsett vem man är eller var man bor. Inte en enda patient ska behöva vänta en dag för länge på vård och behandling. Därför är den här satsningen så viktig, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Den centrala delen i regeringens cancersatsning är att införa ett system med standardiserade vårdförlopp, som är specifika för olika cancerdiagnoser. Genom att arbeta mer standardiserat, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i förloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik.

Fem standardiserade vårdförlopp infördes under 2015. Ytterligare tretton ska ha införts 2016 för följande cancerdiagnoser:

 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Cancer i galla och gallvägar
 • CUP – Cancer utan känd primärtumör
 • Cancermisstanke vid allvarliga, ospecifika symtom
 • Hjärntumörer
 • Levercancer
 • Lungcancer
 • Lymfom
 • Myelom
 • Tjock-och ändtarmscancer
 • Äggstockscancer
 • Malignt melanom

Kontakt

Victor Harju
Tf. pressekreterare hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00