Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ambassadör Christer Asp leder EMA-sekretariatet

Publicerad

Ambassadör Christer Asp har anställts att leda det sekretariat regeringen har beslutat att inrätta för att arbeta med att få EU:s läkemedelsmyndighet EMA lokaliserad till Sverige vid ett brittiskt EU-utträde.

Christer Asp har sedan tidigare lång erfarenhet av internationella och europeiska frågor, bland annat som ambassadör i Serbien och Turkiet samt som minister vid Sveriges ständiga EU-representation under Sveriges ordförandeskapsår 2001.

- Christer Asps gedigna erfarenhet av internationellt arbete i allmänhet och arbete på EU-nivå i synnerhet gör honom till en utmärkt person för att leda den svenska kampanjen för EMA, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Sekretariatets uppdrag ska vara att planera och aktivt driva en kampanj gentemot andra medlemsstater för att de europeiska medlemsländerna i gemenskap ska välja Sverige till nytt värdland för EMA. Sekretariatet är placerat på Socialdepartementet.

Sekretariatet ska arbeta i nära samarbete med regeringens nationella samordnare för life science.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Tf. Presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00