Innehållet publicerades under perioden

-

Anders Ygeman har entledigats, Inrikesminister

-

Anders Ygeman och Mikael Damberg i rundabordssamtal med näringslivet om informations- och cybersäkerhet

Publicerad

Inrikesminister Anders Ygeman och närings- och innovationsminister Mikael Damberg träffade idag ett tjugotal representanter från näringslivet för att diskutera de viktigaste utmaningarna och möjligheterna på informations- och cybersäkerhetsområdet.

Regeringen anser att om Sverige ska kunna vara världsledande på att ta vara på digitaliseringens möjligheter, så måste informations- och cybersäkerhetsarbetet hålla hög klass – både i offentlig och privat sektor. Regeringen har redan tagit flera initiativ för att säkerhetsarbetet ska stärkas. Nu tas ytterligare steg. Regeringen kommer nästa år att presentera en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet.

– För att vi ska kunna uppnå ett mer robust samhälle behöver vi hantera de digitala säkerhetsutmaningarna. Inte minst inom näringslivet finns en omfattande expertis på det här området. Jag är därför tacksam för de kunskaper och inspel vi fått ta del av idag, säger inrikesminister Anders Ygeman.

De digitala säkerhetsutmaningarna har även aktualiserats i regeringens samverkansprogram. Flera företag som är representerade i samverkansprogrammen fanns på plats vid dagens samtal, däribland Ericsson, ABB, Volvo Personvagnar och IBM.

– I samverkansprogrammen har näringslivet lyft fram frågan om digital säkerhet, som central för att Sverige ska kunna ligga i frontlinjen när det gäller att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Uppkopplade fabriker såväl som självkörande fordon måste vara säkra – det finns inga alternativ. Genom att samla våra krafter för att hantera dessa utmaningar kan vi bli mer konkurrenskraftiga, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Vid rundabordssamtalet visade deltagarna stort intresse för att bidra med sina perspektiv över vilka långsiktiga målsättningar Sverige bör arbeta för på informations- och cybersäkerhetsområdet. I arbetet med samverkansprogrammen har betydelsen av säkerhet lyfts fram som en genomgående strategisk aspekt, inte minst vad gäller samhällets digitalisering.

Presskontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fredrik Persson
Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00

Om regeringens strategiska samverkansprogram

Regeringens fem strategiska samverkansprogram grundar sig i Innovationsrådets bedömning om områden där Sverige står inför flera samhälleliga utmaningar. Utmaningar som innebär goda förutsättningar för globalt konkurrenskraftiga lösningar. Det handlar om nya sätt att resa, bo, göra affärer, leva, kommunicera och tillvarata och bevara jordens resurser och ekosystem.

Den viktigaste uppgiften för samverkansprogrammen är utbyte mellan offentliga aktörer, näringsliv och akademi för att hitta innovativa lösningar på dagens samhällsutmaningar och samtidigt stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.

Vad är en samverkansgrupp?

Samverkansgrupperna prioriterar och lyfter samverkansområden och insatser. Till varje samverkansprogram har en samverkansgrupp knutits med representanter från bland annat näringsliv, högskola och institut från de branscher som omfattas av respektive program. Grupperna ska identifiera utmaningar och möjligheter för samverkansprogrammet och göra prioriteringar av områden för gemensam kraftsamling. Varje samverkansgrupp består av ett tjugotal personer och medlemmarna sitter på ett personligt mandat.