Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Brexit ger nya investeringsmöjligheter för Sverige

Publicerad

På torsdag den 15 december tar EU- och handelsminister Ann Linde och närings- och innovationsminister Mikael Damberg emot en rapport av Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden. I rapporten "Internationella investeringar efter Brexit – möjligheter för Sverige" har Business Sweden på uppdrag av regeringen analyserat nya möjligheter för Sverige som investeringsland i kölvattnet av Storbritanniens utträde ur EU och EU:s inre marknad.

- Investeringar bidrar till jobb och tillväxt i Sverige. Vi har ett attraktivt klimat för utländska investeringar med högteknologiska lösningar, innovativa kluster och ett attraktivt välfärdssystem. Vi ser att det kan finnas nya möjligheter när Storbritannien lämnar EU och investerare kan leta efter nya marknader i EU. Vi vill bli ännu bättre på att visa upp vad vi har att erbjuda på detta område, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Analysen visar bland annat att 15 procent av företagen kan tänkas minska sina investeringar i Storbritannien efter ett utträde ur EU. Mer än två tredjedelar gör bedömningen att Londons ställning som internationellt affärscentrum kommer att försvagas till följd av Brexit.

- Rapporten visar att det finns skäl att arbeta hårdare mot utländska investerare med anledning av Brexit. Över en tioårsperiod ser vi att direktinvesteringarna ökar stadigt. Sedan regeringen tillträdde ser vi dessutom en ganska remarkabel trend i utländska direktinvesteringsflöden till Sverige, från 27 till 157 miljarder. Det tyder på att Sverige är attraktivt och att vi har goda chanser att locka mer jobbskapande investeringar till Sverige, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Business Sweden har ett statligt uppdrag att främja svensk export och utländska investeringar till Sverige.

- Business Sweden är den organisation som är navet i vårt investeringsfrämjande – därför fick de uppdraget att göra denna analys. Jag ser även en viktig roll för dem när vi ska följa upp resultaten i rapporten, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Presskontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Mellan den 21 januari 2019 och den 9 september 2019 var hon utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Mellan den 25 maj 2016 och den 20 januari 2019 var hon EU- och handelsminister.