Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Brexits betydelse för fortsatt svenskt forsknings- och innovationssamarbete med Storbritannien analyseras

Publicerad

Regeringen har idag gett Vetenskapsrådet och Vinnova i uppdrag att analysera vad ett brittiskt utträde ur EU, Brexit, innebär för svenskt och europeiskt innovations- och forskningssamarbete med Storbritannien.

- Det brittiska folket har beslutat att lämna EU. Vi hade gärna sett ett annat resultat, inte minst eftersom Storbritannien är en viktig partner till Sverige inom många områden, inte minst forskning och innovation. Sverige har fortsatt intresse av omfattande forsknings- och innovationssamarbete med Storbritannien oavsett utgången av kommande förhandlingar om Brexit. För att förutse konsekvenser och för att kunna ge fortsatt goda förutsättningar för samarbete har regeringen idag gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att analysera konsekvenserna av Brexit för forsknings- och innovationssamarbeten, säger näringsminister Mikael Damberg och ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson i en gemensam kommentar.

I den rådgivande folkomröstning som hölls i Storbritannien i juni 2016 röstade en majoritet för ett utträde ur EU. Sverige behöver orientera sig i ett nytt och föränderligt europeiskt landskap. Detta gäller inom många områden, bl. a. inom forskning och innovation, där det europeiska samarbetet är stort och där Storbritanniens roll är stark och tongivande. Storbritannien är en stark forskningsnation som Sverige har många forskningssamarbeten med.

Oavsett hur Storbritanniens förhandlingar med EU förlöper är det regeringens bedömning att Sverige kommer att ha fortsatt intresse av omfattande forsknings- och innovationssamarbete med Storbritannien. För att förutse konsekvenser och för att kunna ge fortsatt goda förutsättningar för samarbeten med Storbritannien vill regeringen kartlägga och följa utvecklingen inom området.

Regeringen ger därför de två forskningsfinansiärerna Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att göra en övergripande analys som ska kunna bidra till att skapa en bild av de för Sverige förändrade förutsättningar för internationellt forsknings- och innovationssamarbete som kan uppstå som en konsekvens av Storbritanniens utträde ur EU.

Vetenskapsrådets och Vinnovas analys ska innefatta såväl en bedömning av potentiella nya möjligheter för Sverige som förslag till åtgärder för att mildra tänkbara negativa effekter.

En första gemensam delrapport ska lämnas till Regeringskansliet senast den 1 maj 2017. Uppdraget ska därefter avrapporteras löpande i dialog med Regeringskansliet till och med den 31 december 2018.

Presskontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00
Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.