Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ett effektivt system för att frigöra platser på anläggningsboenden

Publicerad

Migrationsverket föreslås nu få möjlighet att be Polismyndigheten om hjälp för att förmå personer som inte får bo kvar i anläggningsboenden att flytta. På detta sätt kan systemet att frigöra platser för asylsökande bli mer effektivt. I dag, torsdagen den 1 december, överlämnar regeringen förslaget till Lagrådet.

– Det är viktigt att vi har ett effektivt system för att frigöra boendeplatser för asylsökande som har rätt till logi på anläggningsboenden. De som inte har rätt att bo kvar på anläggningsboendena måste därför förmås att lämna dessa, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Förslaget innebär att Migrationsverket kommer att kunna begära hjälp från Polismyndigheten, så kallad handräckning, för att få den som inte längre har rätt till bistånd i form av logi att lämna sin plats vid anläggningsboendet. Den lag som då blir aktuell för ändring är lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Lagrådsremiss: En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00