EU-handslag för ökad delaktighet

Den 7 december kommer EU- och handelsminister Ann Linde att ingå ett EU-handslag med arbetsmarknadens parter samt Europaparlamentets och EU-kommissionens kontor i Sverige.

Tid:
Plats: Bankhallen, Malmtorgsgatan 3, Stockholm

Ladda ner:

Handslaget är startskottet på ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas inom EU-samarbetet. I samband med EU-handslaget kommer Ann Linde att presentera vilka åtgärder som regeringen avser att vidta.

- Medborgare och civilsamhälle måste ges bättre förutsättningar att aktivt delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå. Därför tar vi idag i hand på att öka kunskapen om EU och stärka möjligheten till delaktighet i EU-arbetet, säger Ann Linde.

Kontakt

Darina Agha
Pressekreterare hos EU- och handelsminister Ann Linde
Mobil 072-708 16 27
e-post till Darina Agha