Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

EU:s fiskeministrar är överens om fiskekvoter i Västerhavet

Publicerad

EU:s fiskeministrar har nu enats om för Sverige viktiga kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt för 2017. Resultatet av förhandlingarna innebär att ytterligare steg tas för att uppnå målen i den gemensamma fiskeripolitiken om hållbart fiske. Besluten grundar sig på vetenskaplig rådgivning från internationella havsforskningsrådet.

Varje år i december fastställs på EU:s jordbruks- och fiskeråd kommande års fiskemöjligheter för Västerhavet, där Sverige har kvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. Rådet beslutade bland annat om ökade fiskemöjligheter för torsk, gråsej, vitling, kummel, rödspätta, äkta tunga, havskräfta och makrill medan fiskemöjligheterna för kolja och sill minskar. För räka fastställdes en låg preliminär kvot som kommer att revideras baserat på nya vetenskapliga råd som väntas i mars 2017.

- Det är glädjande att så många av bestånden i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt är i gott skick. Det visar att våra ansträngningar för att uppnå ett hållbart fiske nu ger resultat som gagnar såväl fiskerinäringen som konsumenterna, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Sverige har under årets förhandlingar särskilt lyft fram att kvoterna, så snart som möjligt, ska fastställas enligt maximal hållbar avkastning och att landningsskyldigheten ska genomföras. För 2017 fortsätter infasningen av landningsskyldigheten i Nordsjön och Skagerrak och Kattegatt med torsk, äkta tunga och kolja och med sej, vitling och rödspätta. Detta innebär att fisk som tidigare har kunnat kastas ut måste föras i land och avräknas kvoten från och med 2017.

Några för Sverige viktiga fiskemöjligheter i Västerhavet för 2017 (i procent, jämfört med 2016):

Total tillåten fångstmängd i ton

2016 2017 Ändring
i procent
Nordsjön
Torsk 33651 39220 +16,5%
Kolja 61933 33643 -45,7%
Gråsej 65696 100287 +52,6%
Vitling 13678 16003

+17%

Rödspätta 131714 129917

-1,4%

Sill 518242 481608

-7%

Makrill 895900 1020996

+14%

Skagerrak

Torsk 4807 5744

+19,5%

Kolja 3926 2069

-47,3%

Vitling 1050 1050

0

Rödspätta 11766 17639

+49,9%

Räkor 5867 3738

-36%

Äkta
tunga
391 551

+41%

Sill 51084 50740 -0.7%

Skagerrak

Kattegatt
Havskräfta 11001 12715

+15,6%

Kattegatt

Torsk
bifångst
370 525

+42%

Förutom fiskemöjligheter i Nordsjön Skagerrak och Kattegatt täcker förordningen ett stort antal arter i Atlanten, Medelhavet och i olika vatten utanför EU.

Förhandlingsresultatet återspeglar den positiva beståndssituation som generellt råder i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. I Medelhavet och Keltiska sjön är dock beståndssituationen inte lika god. De svåraste frågorna på rådsmötet kretsade därför kring de fångstbegränsningar som beslutades för dessa områden.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.