Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förlängd och utökad apoteksutredning

Publicerad

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till den pågående apoteksmarknadsutredningen som innebär såväl längre tid som ett utökat uppdrag. I det utökade uppdraget ligger flera punkter, däribland frågan om att analysera om apotekens handelsmarginal, det vill säga skillnaden mellan apotekens inköpspris och försäljningspriset gentemot patienten, bör regleras även för receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna.

- Idag kan kostnaderna för läkemedel som inte ingår i förmånen vara både varierande och svåra att förutsäga. När allt fler läkemedel finns utanför förmånerna är det viktigt att se om vi kan få en bättre situation för patienterna kring dessa läkemedel, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

I det utökade uppdraget ligger även att:

  •  Se över marknaden och regelverket för så kallade extemporeläkemedel och lagerberedningar
  •  Se över marknaden och regelverket för maskinell dosdispensering av läkemedel (när läkemedel distribueras dosförpackat i stället för ordinarie förpackningar)
  • Lägga fram förslag som möjliggör för sjukhusapotek att ansöka om licens för läkemedel digitalt i stället för att som idag behöva faxa ansökningar.
  • Lämna förslag till en effektiv och patientsäker distribution av prövningsläkemedel till försökspersoner och prövningsställen.

Utredningstiden förlängs för att redovisa det ursprungliga uppdraget till och med den 28 februari 2017. Ett delbetänkande som rör frågan om läkemedel utanför läkemedelsförmånerna ska redovisas senast den 15 juni 2017, och uppdraget i övrigt i ett slutbetänkande senast den 31 december 2017.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.