Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Förlängt och utökat uppdrag för regeringens life science-samordnare

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utöka och förlänga uppdraget för den nationella samordnaren för life science, Anders Lönnberg. Uppdrag förlängs till den 31 januari 2018. Det utökade uppdraget innebär att life science-samordnaren ska delta i arbetet för att få den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA lokaliserad till Sverige.

– EMA:s verksamhet är kunskapsintensiv och nära kopplad till den svenska biomedicinska forskningen och läkemedelsindustrin. Den framgångsrika forskningen och life science-industrin i Sverige utgör tillsammans med Läkemedelsverkets framstående roll i den europeiska läkemedelsprövningen starka skäl för att EU bör lägga EMA i Sverige vid en omlokalisering. Regeringens life science-samordnare Anders Lönnberg får nu sitt uppdrag utökat och ska delta i arbetet med den kandidaturen för att få EMA till Sverige, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Beslutet att förlänga och utöka uppdraget för regeringens life science-samordnare fattades genom ett tilläggsdirektiv till utredningen. Anders Lönnberg får nu även i uppdrag att bistå regeringen i arbetet med Sveriges kandidatur för att EU ska lokalisera den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA till Sverige. Life science-samordnaren ska bland annat åskådliggöra hur den framstående biomedicinska forskningen och läkemedelsindustrin i Sverige kan bidra till EMA:s verksamhet och söka stöd för en etablering i Sverige hos olika aktörer inom life science-sektorn. Arbetet ska ske i nära samarbete med det sekretariat för Sveriges kandidatur som inrättats på Socialdepartementet för att bland annat aktivt arbeta för att EMA ska lokaliseras till Sverige.

Anders Lönnberg utsågs till nationell samordnare för life science i april 2015. I november 2015 övergick verksamheten organisatoriskt till att vara en utredning (Dir. 2015:105). Samordnarens uppdrag är att bidra med underlag till regeringens arbete för att ytterligare stärka Sveriges position inom life science-forskning, utveckling och kommersialisering. Samordnaren ska vidare utgöra en länk mellan life science industrin, forskare och regeringen för att ytterligare stärka Sveriges position på området. Life science-samordnaren arbetar dessutom med investeringsfrämjande och regeringens strategeiska samverkansprogram för life science.

– En omlokalisering av den europeiska läkemedelsmyndigheten från London till Sverige skulle bidra till att göra Sverige till navet för life science i Europa. Det innebär följdinvesteringar och nya jobb om läkemedelsbolag eller andra bolag med koppling till life science i ökad utsträckning lokaliserar verksamhet till Sverige, avslutar Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

En delredovisning av uppdraget ska lämnas senast den 31 januari 2017. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2018.

Presskontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.