Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag för att säkerställa ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Publicerad

Justitiedepartementet remitterar i dag promemorian Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Promemorian innehåller förslag som ska säkerställa ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd under en period kommer att vara huvudregel.

Det är viktigt att behålla tydlighet och kontinuitet i mottagandet av asylsökande och nyanlända. Enskilda får då bättre möjligheter till etablering i samhälls- och arbetslivet. Kommuner och myndigheter kan undvika kostsam och ofta onödig administration. Utöver detta innehåller promemorian vissa förslag för att förbättra Migrationsverkets arbete med mottagande och återvändande.

Förslagen innebär bland annat:

  • Personer som har fått uppehållstillstånd och påbörjat sin etablering i samhället ska inte behöva göra avbrott i den processen och återgå till mottagandesystemet.
  • Socialförsäkringsförmåner som till exempel barnbidrag och bostadsbidrag ska få betalas ut även om det uppstår ett glapp mellan uppehållstillstånd om personen har ansökt om ett fortsatt uppehållstillstånd i tid.
  • Personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska ha rätt till studiestöd och studiestöd ska kunna betalas ut även om det uppstår ett glapp mellan uppehållstillstånd om personen har ansökt om ett fortsatt uppehållstillstånd i tid.
  • Överföringsbeslut enligt Dublinförordningen ska behandlas på samma sätt som beslut om avvisning och utvisning när det gäller bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00