Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Förstärkt samarbete ska korta tiden i sjukförsäkringen

Publicerad

I Försäkringskassans regleringsbrev för 2017 stärker regeringen Försäkringskassans samarbete med Arbetsförmedlingen och samordningsförbunden som samlar insatser från stat, kommun och landsting. Fokus ligger på att genomföra fler insatser för att långtidssjukskrivna och unga med aktivitetsersättning ska kunna komma tillbaka till studier och arbete. Detta görs både genom en rad myndighetsuppdrag och med anslagna medel. Samtidigt ges Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i sitt regleringsbrev för 2017 ett uppdrag att utvärdera samordningsförbundens verksamhet.

- Både unga och långtidssjukskrivna ska ges bättre möjligheter att komma tillbaka till hälsa, studier och arbete. Det krävs mer samarbete och att myndigheterna, hälso- och sjukvården och kommunen jobbar bättre tillsammans, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

I syfte att stärka personers förmåga och möjlighet att komma tillbaka till hälsa och arbete får Försäkringskassan i uppdrag att tillsammans med Arbetsförmedlingen prioritera arbetet med insatser för långtidssjukskrivna. Uppdraget gäller också unga som har aktivitetsersättning.

I ytterligare ett uppdrag till Försäkringskassan ingår att skapa goda förutsättningar för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men som av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning. Detta för att ge fler ett gott stöd att återgå till arbetsmarknaden.

Försäkringskassan får 709 miljoner kronor i särskilt anslagna medel till samverkan med Arbetsförmedlingen, respektive 339 miljoner kronor till samverkan genom samordningsförbund.

Uppdrag har också getts till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) att utvärdera samordningsförbundens organisering och verksamhet. I samordningsförbund samverkar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

Försäkringskassans ska återrapportera de ovan nämnda uppdragen till Regeringskansliet senast den 19 maj 2018.

ISF ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet senast den 28 april 2017.

Presskontakt

Victor Harju
Pressekreterare hos socialminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.