Alice Bah Kuhnke har entledigats, kultur- och demokratiminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Framtidens finansiering av public service ska utredas av parlamentarisk kommitté

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en parlamentarisk kommitté som bland annat ska utreda ett nytt system för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

– Ett starkt och oberoende public service har en avgörande betydelse för vår demokrati och det öppna samhället. En stabil och långsiktig finansiering förutsätter ett brett parlamentariskt stöd och jag ser fram emot de konstruktiva diskussioner som partierna nu kan ha i kommittén, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Kommitténs huvudsakliga uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem som ger programföretagen förutsättningar att utveckla en oberoende verksamhet av hög kvalitet och relevans i det moderna medielandskapet.

Uppdraget ligger i linje med riksdagens tillkännagivande från den 8 april 2015 och ska redovisas senast den 30 september 2017.

Tilläggsdirektiv fördjupar uppdraget

Med kommande tilläggsdirektiv vill regeringen ge kommittén i uppdrag att ta fram förslag på hur uppdraget för radio och tv i allmänhetens tjänst ska utformas utifrån verksamhetens stora betydelse i en tid av snabb och omvälvande medieutveckling. Tilläggsdirektiven väntas beslutas under våren 2017 och denna del av kommitténs uppdrag kommer att redovisas vid ett senare tillfälle som kommer att anges i tilläggsdirektiven.

Presskontakt

Kristoffer Talltorp
Pressekreterare hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Telefon (växel) 08-405 10 00