Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Gabriel Wikström till Skåne för sjukvårdsdialog

Onsdagen den 14 december besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Malmö för en sjukvårdsdialog med ledningen för Region Skåne. Under besöket kommer Wikström också att ta del av Regionalt Cancercentrum i Lunds verksamhet.

Under 2016 besöker folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström samtliga region- och landstingsledningar för att höra hur de upplever situationen i hälso- och sjukvården.

När vården står inför stora utmaningar behöver regeringen ta ett större ansvar. Dialogen kommer därför också handla om de strategiska prioriteringar som regeringen har att göra inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Efter sjukvårdsdialogen i Malmö fortsätter Gabriel Wikström till Lund för att besöka Regionalt Cancercentrum tillsammans bland andra regionföreträdarna Anna-Lena Hogerud och Joakim Sandell.

Program:

Onsdag 14 december

10:00 – Sjukvårdsdialog med Region Skåne
Adress: Dockplatsen 26, Malmö

11.30 – Tid för media
Adress: Dockplatsen 26

13:30 – Besök Regionalt Cancercentrum, Lund
Adress: Scheelevägen 8, Lund

Media är välkomna att delta under delar av dagen, kontakta politiskt sakkunnig Morgan Eklund.

Kontakt

Morgan Eklund
Politiskt sakkunnig hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00