Gymnasieutredningens betänkande går ut på remiss

I dag skickar Utbildningsdepartementet Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) till remissinstanser för deras synpunkter.

En särskild utredare har haft i uppdrag att, i dialog med en parlamentariskt sammansatt referensgrupp, föreslå åtgärder för att alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström tog nyligen emot utredningens betänkande och det har nu blivit dags för remissinstanserna att ge sina synpunkter.

- Att ha en gymnasieutbildning blir allt viktigare för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Utredningens betänkande innehåller flera intressanta förslag där vi behöver remissinstansernas synpunkter för vårt vidare arbete. En gymnasieskola för alla är en viktig beståndsdel i bygget av en jämlik kunskapsskola, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00