Innehållet publicerades under perioden

-

Gabriel Wikström har entledigats, Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister

-

Jämställdhet inom idrotten ska ses över

Centrum för idrottsforskning (CIF) ska under 2017 genomföra en fördjupad analys av jämställdhet inom idrotten. CIF ska bland annat titta på hur olika idrotters utformning påverkar könsfördelningen.

Idrotter med hög andel kvinnliga respektive manliga utövare och ledare ska särskilt kartläggas och jämföras med idrotter med jämnare könsfördelning.

- Målet är att alla ska ha lika förutsättningar för att idrotta och motionera. Inte minst ska tjejer och killar ha samma möjligheter, och nu vill vi veta mer om varför det inte är så, säger idrottsminister Gabriel Wikström.

Analysen ska också omfatta fördelningen av resurser mellan mäns och kvinnors idrottande och motionerande med särskilt fokus på barn- och ungdomsidrotten.

Beslutet fattades under onsdagens regeringssammanträde.
CIF ska rapportera uppdraget senast den 15 maj 2018.