Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhet inom idrotten ska ses över

Publicerad

Centrum för idrottsforskning (CIF) ska under 2017 genomföra en fördjupad analys av jämställdhet inom idrotten. CIF ska bland annat titta på hur olika idrotters utformning påverkar könsfördelningen.

Idrotter med hög andel kvinnliga respektive manliga utövare och ledare ska särskilt kartläggas och jämföras med idrotter med jämnare könsfördelning.

- Målet är att alla ska ha lika förutsättningar för att idrotta och motionera. Inte minst ska tjejer och killar ha samma möjligheter, och nu vill vi veta mer om varför det inte är så, säger idrottsminister Gabriel Wikström.

Analysen ska också omfatta fördelningen av resurser mellan mäns och kvinnors idrottande och motionerande med särskilt fokus på barn- och ungdomsidrotten.

Beslutet fattades under onsdagens regeringssammanträde.
CIF ska rapportera uppdraget senast den 15 maj 2018.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.