Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Jämställdhetsmyndigheten placeras i Göteborg

Publicerad

Regeringen har beslutat att jämställdhetsmyndigheten ska inrättas i Göteborg. Beslut har också fattats om direktiv till den organisationskommitté som får i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för uppföljning, samordning och stöd på jämställdhetspolitikens område.

− Sedan vi gick ut med nyheten om att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas har responsen varit överväldigande från intresserade kommuner och enskilda personer. Efter en sammantagen bedömning har regeringen beslutat att placera myndigheten i Göteborg. Myndigheten är ett viktigt steg framåt för en sammanhållen, långsiktig och effektiv jämställdhetspolitik, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Regeringens avsikt att inrätta en jämställdhetsmyndighet angavs i budgetpropositionen för 2017, som bygger på en överenskommelse med Vänsterpartiet. Även Vänsterpartiet har varit angeläget om att inrätta en jämställdhetsmyndighet.

Organisationskommittén leds av Kerstin Alnebratt

Kerstin Alnebratt har utsetts till organisationskommitténs särskilda utredare. Hon är idag föreståndare för nationella sekretariatet för genusforskning.

Organisationskommitténs uppdrag är att föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2018. Myndigheten kommer ha 75 medarbetare. Tjänsten som myndighetschef utlyses under våren 2017 och tillsätts av regeringen i sedvanlig ordning.

Regeringens policy är att nya myndigheter ska placeras utanför Stockholms län. Beslutet att inrätta myndigheten i Göteborg har regeringen fattat efter en sammantagen bedömning.

Myndighetens uppgift

  • Bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.
  • Ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.
  • Fördela bidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.
  • Samordna, genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  • I övrigt bistå regeringen, t.ex. i det internationella samarbetet på området.

 

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 8 mars 2018 var hon barn-, äldre- och jämställdhetsminister.