Per Bolund har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister

-

Finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Kommitté utreder penningpolitiken och Riksbanken

Publicerad

Regeringen har på uppdrag av Finansutskottet idag beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Mats Dillén, fil dr och tidigare generaldirektör för Konjunkturinstitutet, ska leda arbetet. Representanter för alla riksdagspartier ska ingå i kommittén som ska redovisa sitt uppdrag för regeringen senast den 31 maj 2019.

‑ Det är snart 20 år sedan riksbankslagen reformerades. Mycket har skett sedan dess och förutsättningarna för penningpolitiken har förändrats. Det finns därför skäl för att göra en bred översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Kommittén ska bland annat utreda och förtydliga penningpolitikens mål och medel samt Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet. Senast riksbankslagen reformerades var i senare delen av 1990-talet. Sedan dess har det ekonomisk-politiska landskapet och förutsättningarna för stabiliserings- och penningpolitiken förändrats, inte minst till följd av finanskrisen och den efterföljande ekonomiska avmattningen i stora delar av världen.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Vänsterpartiet och de borgerliga partierna och ska redovisas senast den 31 maj 2019.

Presskontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thomas Hagberg
Kansliråd/Finansmarknadsavdelningen
Telefon 08-405 39 30
e-post till Thomas Hagberg, via registrator