Gustav Fridolin har entledigats, Utbildningsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Kompetensutveckling för personal i förskolan

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att ge Skolverket i uppdrag att ta fram kompetensutvecklingsinsatser som riktar sig till förskolans personal. Skolverket får också i uppdrag att svara för fortbildning av förskollärare och skolbibliotekarier i språk-, läs- och skrivutveckling med fokus på kollegialt lärande.

Inom ramen för nationella skolutvecklingsprogram ska Skolverket svara för kompetensutvecklingsinsatser som riktar sig till förskolans personal. Syftet är att stärka förskolans pedagogiska uppdrag. Bland annat bör insatserna utveckla personalens kunskaper och förmåga att ta emot och undervisa barn med ett annat modersmål än svenska.

Regeringen ger även Skolverket i uppdrag att, inom ramen för Läslyftet, svara för genomförandet av fortbildning av förskollärare och skolbibliotekarier i språk-, läs- och skrivutveckling där fokus ska vara på det kollegiala lärandet. Skolverket ska också svara för utbildning av handledare som ska ha till uppgift att handleda förskollärare och skolbibliotekarier inom området språk-, läs- och skrivutveckling.

- Förskolan lägger grunden för barns lärande. Att tidigare regering valde att utestänga förskolan från Läslyftet är obegripligt. Särskilt för barn där man av olika skäl inte läser lika mycket hemma betyder förskolan väldigt mycket. Nu breddar vi Läslyftet till förskolan och förlänger satsningen till 2019. Det är ett viktigt beslut, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Regeringen har i dag också beslutat en förordningsändring som innebär att statsbidrag för handledare inom ramen för Läslyftet ska kunna lämnas för förskollärare i förskolan och för språkutveckling.

Kontakt

Emma Stark
Pressekreterare hos utbildningsminister Gustav Fridolin
Telefon (växel) 08-405 10 00