Konferens i Umeå om kompetenslyft och extratjänster inom äldreomsorgen

Kompetensbehoven inom välfärden är stora. Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting och fackförbundet Kommunal har därför inlett ett gemensamt arbete för att stärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Det görs genom ökade möjligheter till utbildning för tidsbegränsat anställda och förstärkta extratjänster som nu även öppnas för nyanlända. För att sprida information och kunskap om satsningarna bjuder SKL, Kommunal och Arbetsmarknadsdepartementet in till fyra regionala konferenser. I morgon, den 14 december, äger den fjärde och sista konferensen rum i Umeå.

I november och december 2016 genomförs konferenser på fyra orter i Sverige: Göteborg, Stockholm, Malmö och Umeå. Syftet är att sprida information och kunskap om den överenskommelse som SKL och Kommunal har träffat om extratjänster och om utbildningssatsningen för tidsbegränsat anställda. Företrädare för SKL, Kommunal och Arbetsmarknadsdepartementet kommer att beskriva bakgrunden och målsättningen med satsningarna och tillsammans med företrädare för Arbetsförmedlingen gå igenom detaljerna och hur man kan gå till väga lokalt. Annica Dahl, statssekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, medverkar vid samtliga konferenser.

Tid för intervjuer med media

I anslutning till konferensen kommer det att finnas möjlighet för media att ställa frågor till statssekreterare Annica Dahl och företrädare från SKL och Kommunal, kl. 12.00 på Folkets hus, Skolgatan 59 i Umeå. Föranmälan krävs och görs till Evelina Larsson på telefon 08-405 44 04.

Kontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-520 54 49
e-post till Natali Sial

Genväg