Kronprinsessparet och statsrådet Anna Ekström besöker Italien

I morgon, torsdag 15 december, reser Kronprinsessparet tillsammans med gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Rom och därefter till Milano.

Tid:

Syftet med besöket är att uppmärksamma och främja svenskt näringsliv i Italien inom bland annat hälsa och kultur. Bilden av Sverige i Italien är positiv och målsättningen är att ytterligare fördjupa relationerna mellan länderna. Besöket pågår till och med lördag 17 december.

Statsrådet Ekström inleder sitt besök i Rom med ett möte med Italiens förre premiärminister Mario Monti. Därefter följer Kronprinsessparets och statsrådet Ekströms gemensamma program som bland annat inkluderar följande punkter:

Torsdag 15 december – Rom, Italien

Möte med talman Laura Boldrini i deputeradekammaren, Camera dei Deputati.

Deltagande vid svenska ambassadens årliga Luciamottagning på svenska residenset.

Fredag 16 december – Rom, Italien

Besök vid Svenska Rominstitutet. Institutet är basen för svenska arkeologiska utgrävningar och vetenskaplig verksamhet i Italien.

Bilateralt möte med FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva. FAO är det äldsta av FN:s fackorgan och har 194 medlemsländer. FAO leder det internationella arbetet med att bekämpa fattigdom och svält, med målet att nå en värld utan hunger.

Lördag 17 december – Milano, Italien

Besök på forskningssjukhuset San Raffaele och det svenska företaget Getinge som levererar operationsutrustning till sjukhuset.

Besök på Volvo Group som bland annat arbetar med hållbara transportlösningar.

Kontakt

Helena Paues
Pressekreterare hos Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Telefon (växel) 08-405 10 00