Innehållet publicerades under perioden

-

Lantmäteriet får uppdrag att snabba på digitaliseringen

Regeringen har fattat beslut om att ge Lantmäteriet i uppdrag att utreda behovet av att reglera vilken standard som ska gälla för att göra det enklare att utbyta information digitalt när nya bostäder ska planeras och byggas. Lantmäteriet ska lämna förslag på nödvändiga lagändringar och redovisa vilka hinder som finns för digitalt informationsutbyte.

- Vi måste snabba på arbetet med att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen och en viktig del är att hitta gemensamma standarder och gränssnitt som ska gälla i branschen. Vår ambition är att fler aktörer ska utveckla och tillhandahålla innovativa tjänster för medborgare och företag och att informationsutbytet blir mer effektivt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Lantmäteriet har inom ramen för regeringens program Digitalt först ett treårigt uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Boverket, andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner.

Kontakt

Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00