Sven-Erik Bucht har entledigats, Landsbygdsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Livsmedelsverket får stöd för VAKA

Publicerad

I dag gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att utreda hur den nationella vattenkatastrofsgruppen. VAKA, ska finansieras i framtiden. Samtidigt fattade regeringen beslut om att utöka Livsmedelsverkets anslagskredit och därmed klarar myndigheten 2016 års finansiering av VAKA.

- VAKA fyller en väldigt viktig funktion för svensk krisberedskap och det ska den också fortsätta att göra. Dagens beslut både löser finansieringen på kort sikt samtidigt som Livsmedelsverket får i uppdrag att komma med förslag på hur en långsiktig lösning skulle kunna se ut, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

VAKA är en verksamhet som initierats av Livsmedelsverket som stöd till kommuner och dricksvattensproducenter vid kris som rör dricksvatten. Tidigare har verksamheten finansierats genom krisberedskapspengar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Men, egentligen får inte sådana MSB-pengar inte gå till löpande drift.

Därför ger idag regeringen Livsmedelsverket en utökad anslagskredit som säkerställer att Livsmedelsverket klarar sin budget för 2016. Samtidigt ger regeringen myndigheten i uppdrag att undersöka och ge förslag på hur VAKA:s fortsatta finansiering kan se ut.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 mars 2017.

Presskontakt

Maria Soläng
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00