Innehållet publicerades under perioden

-

Mikael Damberg kräver stopp av subventioner för att flytta produktion från Sverige

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg skickar idag ett brev till EU-kommissionen tillsammans med tre ministerkollegor. I brevet protesterar Damberg mot subventioner för att flytta produktion från Sverige till andra EU-länder.

- Detta är helt oacceptabelt. Allt fler företag ser nu möjligheter att flytta hem produktion till Sverige. Då ska inte EU tillåta subventioner som gör att mindre konkurrenskraftiga medlemsländer tar svenska jobb och företag, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

I brevet till Margrethe Vestager, kommissionär med ansvar för konkurrens- och statsstödsfrågor, kräver Damberg och ministerkollegorna från Frankrike, Norge och Danmark skärpningar i regelverket för regionalt investeringsstöd som är tillåtet i vissa regioner inom EU.

Kommissionen har under hösten granskat företaget Cargotecs produktionsflytt från småländska Lidhult till Polen och kommit fram till att företaget har fått stöd vid två tillfällen, 2009 och 2014. Enligt det regelverk som gällde då var stödet förenligt med den inre marknaden. Sedan dess har reglerna dock skärpts och stödet skulle ha varit otillåtet om det hade getts idag. Exemplet understryker att utformningen av EU:s statsstödsregler spelar stor roll för konkurrensen inom EU. Med den ytterligare skärpning som vi nu föreslår kommer det att bli ännu svårare att locka företag över gränserna med hjälp av regionalt investeringsstöd.

Brevet från Damberg och hans kollegor skickas in samtidigt med Sveriges officiella svar till kommissionen på en konsultation om ändringar i EU:s statsstödsregelverk.

Kontakt

Ann Wolgers
Pressekreterare
Telefon (växel) 08-405 10 00