Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Miljontillskott för att minska självmorden i samhället

Publicerad

Från och med 2017 får Folkhälsomyndigheten 35 miljoner kronor för att stödja kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa på regional och lokal nivå samt inom den ideella sektorn. Delar av tillskottet ska fördelas till organisationer inom den ideella sektorn som arbetar med suicidprevention och psykisk hälsa.

Uppdraget omfattar bland annat att främja samverkan, stärka framtagande av ny kunskap samt stödja kunskapsspridning och uppföljning. Av de 35 miljonerna får 15 miljoner gå till organisationer i civilsamhället som arbetar med psykisk hälsa och suicidförebyggande arbete.

- Vi ser att arbetet med suicidprevention behöver stärkas upp. Ingen människa ska behöva ta sitt liv. Det extra tillskottet till Folkhälsomyndigheten är en del av regeringens arbete för att sluta hälsoklyftorna och minska den ökande psykiska ohälsan i samhället, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Sedan tidigare får Folkhälsomyndigheten 5 miljoner kronor årligen för sitt nationella suicidpreventiva arbetet. Regeringens arbete inom hela området psykisk hälsa omfattar drygt en miljard kronor årligen.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Tf. Presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.