Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Missbruk och våld i nära relationer som orsak till sjukskrivning ska analyseras

Publicerad

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att undersöka sambandet mellan social problematik och sjukskrivning.

ISF ska genom uppdraget ta fram mer kunskap om hur social problematik så som missbruk och våld i nära relationer kan leda till sjukskrivning. Tidigare studier har pekat på sådana samband och samtidigt visat hur det i vissa fall kan vara direkt kontraproduktivt med sjukskrivning om inte andra åtgärder sätts in samtidigt.

- Det här är ett viktigt steg för att öka kunskapen om hur samhället bäst hjälper människor som befinner sig i väldigt utsatta situationer, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska i samråd med Socialstyrelsen bland annat studera hur Försäkringskassan arbetar med att identifiera och hantera social utsatthet i handläggningen av sjukpenning. Kunskaperna från uppdraget kan hjälpa till att utveckla bättre insatser och processer inom såväl hälso- och sjukvården som Försäkringskassan.

Uppdraget gavs under onsdagens regeringssammanträde och är en del av regeringens arbete för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro.

Uppdraget ska delredovisas senast den 1 december 2017 och slutredovisas senast den 3 maj 2018.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Tf. Presskontakt hos socialförsäkringsminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 22 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var hon socialförsäkringsminister.

Mellan den 27 juli 2017 och den 21 januari 2019 var hon socialminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 26 juli 2017 var hon socialförsäkringsminister.