Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Nationell läkemedelslista ska öka patientsäkerheten

Publicerad

Socialdepartementet presenterar på fredagen i en departementspromemoria lagförslag som innebär att nuvarande läkemedelsförteckning och receptregister ersätts med en nationell läkemedelslista. Det nya registret kommer att innehålla uppgifter som redan finns i nuvarande två register, men ska även innehålla ny information. Uppgifterna i det nya registret föreslås också få användas till något fler ändamål och lagras under en längre tid än i befintliga register.

Genom den nationella läkemedelslistan kan läkare eller annan förskrivare, sjuksköterskor utan förskrivningsrätt samt farmaceuter i hälso- och sjukvården se alla läkemedel en patient fått förskrivet på recept. Därmed kommer det bland annat att bli enklare att upptäcka och undvika felaktiga kombinationer av läkemedel, som riskerar att ge allvarliga bieffekter om de kombineras.

Nytt i den nationella läkemedelslistan i jämförelse med dagens läkemedelsförteckning och receptregister är att även bl.a. ordinationsorsak och aktiv substans i läkemedlet ska anges.

- Genom en nationell läkemedelslista kan vi få en både säkrare och mer modern informationshantering, och undvika många skador som idag sker när läkemedel kombineras på ett felaktigt sätt, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström

Förslagen bygger på tidigare utredningar, men har vidareutvecklats bland annat utifrån ett integritetsperspektiv för att bemöta kritik som framkommit när tidigare utredningar remissbehandlats. I regel krävs patientens samtycke för tillgång till uppgifterna i den nationella läkemedelslistan. Samtycke krävs dock inte i akuta nödfall, om patienten är beslutsoförmögen och inte heller för att förskrivare ska få se om en patient har förskrivits narkotiska läkemedel. Det ska finnas möjlighet för patienten att kunna spärra uppgifter för viss åtkomst , även om det då ska synas att något är spärrat, samt om spärrade uppgifter innehåller narkotiska läkemedel.

Sammanslagningen av läkemedelsförteckningen och receptregistret samt utvecklingen till en nationell läkemedelslista är också tänkt att ge ett mer modernt teknikanvändande som möjliggörs av en mer modern lagstiftning som nu föreslås.

Lagförslaget presenteras i en departementspromemoria som nu går ut på remiss i cirka 3 månader.

Presskontakt

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.