Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Nu förverkligas löftet om moderna beredskapsjobb

Publicerad

I dag har arbetsmarknads- och etableringsministern och civilministern bjudit in flera myndighetschefer till ett samtal om implementeringen av de moderna beredskapsjobben. Regeringen avser att i samtliga myndigheters regleringsbrev för 2017 ge myndigheterna i uppdrag att implementera beredskapsjobben. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten och förväntas ta fram lämpliga arbetsuppgifter som i dag inte utförs alls eller i otillräcklig omfattning och på lämpligt sätt informera om de lediga jobben.

Regeringens målsättning är att satsningen på moderna beredskapsjobb ska införas successivt från 2017 och omfatta minst 5 000 personer år 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända, för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

I dag träffar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och civilminister Ardalan Shekarabi ett antal myndighetschefer vid ett rundabordssamtal för att presentera regeringens syn på de moderna beredskapsjobben och diskutera implementeringen och möjligheterna med satsningen. Vid mötet deltar representanter från Arbetsförmedlingen, Arbetsgivarverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Transportstyrelsen, Riksarkivet, Skatteverket och Försvarsmakten.

Moderna beredskapsjobb inom staten

Statliga myndigheter ska erbjuda moderna beredskapsjobb med goda arbetsvillkor och avtalsenliga löner för att ge fler personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till ett arbete och arbetslivserfarenhet. Satsningen riktas till personer som är nyanlända eller personer som varit arbetslösa i mer än 3 år och som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska vara motsvarande de som gäller för den subventionerade anställningen extratjänster. Från och med den 1 december 2016 ersätts arbetsgivare med 100 procent av lönekostnaden, dock högst 1 140 kronor per arbetsdag. Därtill har regeringen höjt handledarstödet så att detta lämnas med 150 kronor per arbetsdag de tre första månaderna och därefter 115 kronor per dag. Regeringen har också vidgat målgruppen så att extratjänsterna även blir tillgängliga för nyanlända. Regeringen har nyligen gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att underlätta implementeringen av de moderna beredskapsjobben genom matchning och lättillgänglig information åt myndigheterna och de arbetssökande. Arbetsgivarverket svarar inom sitt ansvarsområde för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Peter Skeppström
Pressekreterare hos civilminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 1 oktober 2019 var han civilminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.