Innehållet publicerades under perioden

-

Ny lagman i Stockholms tingsrätt

Regeringen har i dag utnämnt lagmannen Gudrun Antemar till lagman i Stockholms tingsrätt.

Gudrun Antemar är sedan oktober 2013 lagman i Förvaltningsrätten i Stockholm. Dessförinnan var hon riksrevisor i tre år. Under 2004–2010 var hon generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten. Hon har även arbetat som chefsjurist på Åklagarmyndigheten och som byråchef på Riksåklagarens kansli. Hon utnämndes till rådman i Stockholms tingsrätt 1998 och arbetade dessförinnan som rättssakkunnig och sedermera kansliråd i Justitiedepartementet.

Gudrun Antemar är och har varit särskild utredare i flera statliga utredningar, bl.a. i Domarrekryteringsutredningen, Utredningen om migrationsmottagandet 2015 och Utredningen Integritet och straffskydd.

Gudrun Antemar tillträder som lagman i Stockholms tingsrätt den 1 mars 2017.

Kontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00