Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Ny ordförande utsedd i styrelsen för Vinnova

Publicerad

Regeringen har i dag fattat beslut om ny ordförande i styrelsen för Verket för innovationssystem (Vinnova). Regeringen har utsett Anna Nilsson-Ehle till styrelsens ordförande från och med 1 januari 2017. Anna Nilsson-Ehle kommer närmast från en post som ledare för forskningscentret Safer (Fordons- och trafiksäkerhetscentrum) vid Chalmers, hon är även hedersdoktor vid KTH och ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

- Vinnovas arbete är centralt för att genomföra regeringens innovationspolitik och det är viktigt att våra myndigheter har engagerade och duktiga styrelser. Jag är mycket glad över att Anna har tackat ja till det här uppdraget och är övertygad om att hon kommer att leda styrelsens fortsatta arbete på ett konstruktivt sätt, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Kontakt

Gösta Brunnander
Tf pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Verket för innovationssystem (Vinnova)

Vinnova är en myndighet under Näringsdepartementet. Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av innovationssystem.