Ny SIPRI-rapport om klimat och säkerhet

Rapporten ”Climate-related security risks – towards an integrated approach” lanseras vid ett seminarium på Utrikesdepartementet den 15 december 2016. Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, inleder seminariet.

Rapporten är utarbetad av dr Malin Mobjörk med kollegor vid Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) och i samarbete med Stockholms universitet. Rapporten visar hur säkerhetsrisker kan uppstå mot bakgrund av klimatförändringarna, och vad som kan göras för att motverka och förebygga konflikt med hjälp av den förståelsen. Den visar också vad Sverige kan göra för att stärka statsförvaltningens förmåga att hantera dessa risker, men också hur det internationella samfundets respons kan förbättras.

- Klimatförändringarna kommer att innebära stora säkerhetsrisker om vi inte agerar nu. Vi måste leva upp till Parisavtalet och hjälpa de fattigaste länderna att stå bättre rustade mot klimatförändringarna. FN-systemet måste också bli bättre på att ta in klimatperspektivet i sina analyser vilket är något som vi kommer att ta upp under vår tid i säkerhetsrådet, säger Isabella Lövin minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Klimatförändringarna slår som allra hårdast mot de mest sårbara samhällena, och de mest sårbara individerna. När torka eller översvämningar leder till brist på vatten och livsmedel, eller när klimatförändringarna stör energitillförsel och handel, kan det förstärka de risker som är en del av bakgrunden till att konflikter uppstår. Det är viktigt att klimatförändringarnas påverkan på mänsklig säkerhet också blir sedda. Brist på vatten och livsmedel och andra effekter som kan orsakas av klimatförändringarna utgör säkerhetsrisker för människor och samhällen.

Utöver Isabella Lövin medverkar bland andra statssekreterare Ulrika Modéer i seminariet. SIPRI:s generaldirektör Dan Smith är moderator.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00