Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Ny styrelseordförande för Svenska institutet i Athen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att förordna diplomaten Ruth Jacoby som ordförande i styrelsen för stiftelsen Svenska institutet i Athen från och med den 1 januari 2017 till och med den 31 december 2019. Hon efterträder Torsten Kälvemark som har innehaft posten sedan 2007.

– Jag välkomnar beslutet att utse Ruth Jacoby till styrelseordförande för Svenska institutet i Athen och ser fram emot ett givande samarbete framöver, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Ruth Jacoby är diplomat. Tidigare har hon bland annat varit ambassadör i Berlin och i Rom, utrikesråd med ansvar för biståndsfrågor samt minister med ställning som ambassadör på svenska FN-representationen.

Svenska institutet i Athen invigdes 1948. Institutets uppgift är att främja utforskandet av Greklands antika kultur och förmedla kunskap om denna samt stimulera och understödja kulturutbytet mellan Sverige och Grekland.

Presskontakt

Kristian Brangenfeldt
Pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var hon minister för högre utbildning och forskning.