Ylva Johansson har entledigats, arbetsmarknadsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-

Nytt snabbspår för nyanlända inom träindustrin

Publicerad

För att nyanlända snabbare ska kunna etablera sig har regeringen fört samtal med arbetsmarknadens parter om snabbare vägar, så kallade snabbspår, in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning eller yrkeserfarenhet som efterfrågas i Sverige. Nu lanserar arbetsmarknadens parter tillsammans med Arbetsförmedlingen ett nytt snabbspår inom träindustrin.

Målet med snabbspåren är att fler nyanlända ska erbjudas arbete, arbetsplatsförlagd praktik eller någon form av anställning samtidigt som arbetsgivare i branscher där det råder brist på arbetskraft ska få hjälp med kompetensförsörjningen. Sedan tidigare finns det färdiga snabbspår som omfattar ett 20-tal yrken, däribland kockar, lärare, målare och byggingenjörer. Ytterligare snabbspår är på gång.

Snabbspår inom träindustrin

Snabbspåret för nyanlända inom träindustrin riktar sig till samtliga yrkesgrupper inom TMF (Trä- och möbelföretagen) och GS (GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch) avtalsområde, däribland snickare, maskinoperatörer, CNC-operatörer och sömmare.

Snabbspåret innebär att Arbetsförmedlingens olika insatser kan användas och göras parallellt, där exempelvis praktik kombineras med yrkessvenska och kompletterande utbildning. Den branschgemensamma valideringsmodellen Industriteknik BAS kommer användas för att validera den nyanländes kompetenser och ta fram en individuell plan inom snabbspåret.

Snabbspåret genomförs i samarbete mellan arbetsmarknadens parter, Trä- och möbelföretagen och GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch samt Arbetsförmedlingen.

Presskontakt

Natali Sial
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00