Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson tar emot Digitaliseringskommissionens avslutande betänkande

I morgon, torsdag den 15 december överlämnar ordförande Jan Gulliksen och Digitaliseringskommissionen sitt slutbetänkande För digitalisering i tiden, SOU 2016:89, till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Tid:
Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, KTH, Stockholm

Överlämningen av slutbetänkandet sker på KTH i samband med att Digitaliseringskommissionen håller en avslutningskonferens som sammanfattar kommissionens arbete.

Pressträff med bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson och Digitaliseringskommissionen

Kontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00