Innehållet publicerades under perioden

-

Peter Eriksson tar emot Digitaliseringskommissionens avslutande betänkande

I dag, torsdag den 15 december, har Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen överlämnat utredningens slutbetänkande För digitalisering i tiden, SOU 2016:89, till bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Digitaliseringskommissionens arbete sattes igång i juni 2012 i syfte att främja digitaliseringen i Sverige och uppnå det it-politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Fem delbetänkanden har levererats sedan starten och idag levererar utredningen sitt slutbetänkande, För digitalisering i tiden (SOU 2016:89).

- Det är ett imponerande arbete Digitaliseringskommissionen har genomfört. Det kommer att tillföra regeringens arbete med digitaliseringsstrategin stor kunskap, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

- Det är dags att staten visar ledarskap och driver ett kontinuerligt och strategiskt arbete för att digitaliseringens möjligheter ska tas till vara, säger Digitaliseringskommissionens ordförande Jan Gulliksen.

I slutbetänkandet lämnar kommissionen fyra rekommendationer till regeringen:

  1. Organisation för digitalisering - inrätta skyndsamt en ny myndighet med ansvar för att främja digitaliseringen.
  2. Strategi för digitalisering – anta en strategi som ger riktning och kraft åt arbetet.
  3. Ledarskap för digitalisering – stärk ledarskapet så att digitaliseringens möjligheter används.
  4. Kompetens för digitalisering – prioritera att bygga kompetens för att säkerställa välfärd och tillväxt i det digitala samhället.

Kontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00