Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Peter Eriksson tar emot rapport om arbetskraftskapaciteten inom byggbranschen

Publicerad

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson har i dag tagit emot en slutrapport om arbetskraftkapaciteten och kompetensförsörjningen inom byggbranschen. Rapporten visar bland annat att problemen med kompetensförsörjning inom byggbranschen måste tas på största allvar. Rapporten från samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson pekar på pågående goda insatser, men också på brister.

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson beslutade i juni 2016 att ge två samordnare i uppdrag att belysa hur kompetensförsörjningen inom bostadsbyggandet kan säkras fram till år 2025. I dag överlämnade samordnarna Pia Enochsson och Tommy Andersson sin rapport till Peter Eriksson.

- Jag har nu fått ett gediget underlag som bekräftar den allvarliga situationen och som dessutom innehåller konkreta förslag på åtgärder som regeringen och andra aktörer kan vidta för att komma till rätta med situationen på kort och lång sikt, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Förslagen ska nu analyseras närmare inom Regeringskansliet.

Kontakt

Agnetha Boström
Pressekreterare hos bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson
Telefon (växel) 08-405 10 00