Regeringen vill stärka konsumentens ställning på elmarknaden genom en ny lag

Regeringen arbetar aktivt för att stärka konsumentens ställning på elmarknaden. Genom propositionen om funktionskrav på elmätare vill regeringen att konsumenterna ska få bättre verktyg för att följa upp och påverka sin elanvändning. Det ska också bli enklare att välja timmätning av el utan någon merkostnad.

− Regeringen tar med detta lagförslag ytterligare ett steg för att stärka konsumentens ställning så att de kan vara aktiva på elmarknaden och påverka sin användning av el, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringen vill införa ett antal funktionskrav för att konsumenterna bland annat ska kunna få snabb information om sin elanvändning, så att de kan minska eller förändra den. Vidare finns det ett förslag i propositionen om att göra det enklare för kunderna att välja timmätning utan att behöva betala någon extra kostnad för detta val.

Regeringen har även lagt ett uppdrag på Energimarknadsinspektionen att ta fram förslag om förordningsregleringen för de nya funktionskraven. Rapporten ska överlämnas till regeringen under hösten 2017.

Kontaktperson för fakta om propositionen: Jan-Olof Lundgren, kansliråd, 08-405 3412.

 

Kontakt

Ingela Nilsson
Tf. presskontakt hos samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-55 41 16
e-post till Ingela Nilsson, via registrator