Innehållet publicerades under perioden

-

Pressträff om regeringens förslag om skattelättnad för personaloptioner

Publicerad

Tid:
Plats: SUP46, Regeringsgatan 65, Stockholm

Välkommen till pressträff måndag 19 december kl. 08.30 med biträdande finansminister Per Bolund och närings- och innovationsminister Mikael Damberg som kommenterar regeringens förslag om skattelättnad för personaloptioner.

Kontakt

Anna Söderström
Pressekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Gösta Brunnander
Tf pressekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00