Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Pressmeddelande från Socialdepartementet, Regeringen

Rådslag om framtidens cancervård

Publicerad Uppdaterad

Cancer är i dag en av våra största folksjukdomar. Trots att mycket görs på området beräknas antalet cancerfall att växa kraftigt under de kommande årtiondena och kostnaderna att öka. För att tillsammans med bland annat patientorganisationer, professioner och andra experter diskutera hur samhället ska möta denna stora utmaning bjuder sjukvårdsminister Gabriel Wikström in till ett rådslag om framtidens cancervård.

– Trots stora insatser kommer cancer att bli en allt större utmaning för samhället och vården. Det är därför viktigt att vi har en tydlig inriktning för det mer långsiktiga arbetet. Den formar vi bäst tillsammans med patienter, läkare, sjuksköterskor och andra experter på området, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

Rådslaget kommer att äga rum under våren och sommaren 2017 och kommer att bestå av ett antal rundabordsamtal med bred medverkan av berörda parter. Även andra typer av möten och besök med patientföreningar, organisationer, professioner och vårdverksamhet kommer att ingå i rådslaget. Slutsatserna tas sedan vidare i det framtida nationella cancerarbetet och ska bidra till en långsiktig inriktning på regeringens politik kring cancervården.

Presskontakt

Joanna Abrahamsson
Tf. Presskontakt hos folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Genväg

Artikel på webbplatsen: