Regeringen antar nytt ramverk för det svenska biståndet

Idag presenterar regeringen ett policyramverk som anger inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Den nya inriktningen möter nya globala utmaningar och stärker principerna om ett effektivt bistånd.

- Svenskt bistånd har aldrig varit viktigare. I en värld av ökade antal krig och konflikter, klimathot och med en repressiv trend globalt måste det svenska biståndet vässas. Jag är väldigt stolt över vårt nya ramverk som engagerat nära 200 aktörer. Vi lämnar nu det stuprörstänkande som alltför länge präglat biståndet, säger Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Ramverket tar avstamp i de 17 globala målen om en hållbar utveckling som världen enades om förra året. Den lyfter också fram växande globala utmaningar som riskerar att rulla tillbaka de framsteg som gjorts under de senaste decennierna och där svenskt bistånd måste göra mer.

  • Antalet krig och konflikter liksom de humanitära behoven ökar. 2030 beräknas två tredjedelar av världens fattiga bo i konfliktdrabbade regioner.
  • Effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare och slår hårdast mot de mest utsatta. Miljontals människor riskerar att tvingas fly sina hem.
  • Land efter land antar lagar som krymper utrymmet för demokratiska aktörer och den systematiska diskrimineringen av kvinnor och flickor fortsätter.

- Vi ska göra skillnad för de mest utsatta människorna i de svåraste miljöerna. För att lyckas måste vi stärka det lokala ägarskapet i utvecklingsländerna liksom dialogen med civilsamhället och andra relevanta aktörer, säger Isabella Lövin.

Arbetet med ramverket har engagerat en bredd av aktörer i olika konsultationer och närmare 200 remissinstanser har gett sina synpunkter på ramverket. Policyramverket lämnas över i form av en skrivelse till riksdagen idag.

Policyramverket redogör för regeringens övergripande biståndspolitiska inriktning och kommer sedan att konkretiseras i bland annat budgetpropositioner, instruktioner, strategier och regleringsbrev.

Kontakt

Annika Flensburg
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00