Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Regeringen beviljar ersättning för kostnader i samband med ID-kontroller

Publicerad

Regeringen har idag fattat beslut om en förordning som ger transportörer rätt att ansöka om ersättning för kostnader som utförs enligt regeringens föreskrifter om ID-kontroller. Ersättning lämnas för skäliga kostnader som operatörer av buss, tåg eller passagerarfartyg har haft för att utföra ID-kontroller. Kostnaderna ska kunna styrkas. Ansökan om ersättning prövas av Trafikverket och lämnas i efterskott efter att giltighetstiden för en period av ID-kontroller har löpt ut.

Regeringens förslag i höständringsbudgeten om att avsätta ett belopp om upp till 139 miljoner kronor för kostnader under år 2016 har godkänts av riksdagen.

– Det är glädjande att vi nu kan presentera en färdig ordning för hur transportörerna kan ansöka om ersättning för sina kostnader för att utföra ID- kontroller. Detta har efterfrågats av de berörda aktörerna alltsedan bestämmelserna infördes i januari 2016, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Trafikverket bestämmer när ansökan ska lämnas, dock senast 9 månader från att en id-kontrollsperiod är avslutad.
Period 1 omfattar 4 januari 2016- 3 juli 2016.
Period 2 omfattar 4 juli 2016- 3 november 2016.

Presskontakt

Anamika Bhasker
Presskommunikatör hos infrastrukturminister Anna Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-040 49 97
e-post till Anamika Bhasker

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var hon infrastrukturminister.